Slamsugning og spuling

Langelands Maskinstation- og Kloakservice tilbyder en moderne maskinpark til at løse en lang række opgaver inden for slamsugning og spuling.

Vi har alt fra rendegraver, der kan klare nedgravningsarbejdet, til slamsuger/spuler, der træder til, når kloakledningerne skal renses.

Vi tilbyder blandt andet slamsugning og spuling af:

  • Septiktanke
  • Slambassiner
  • Kloakledninger
  • Nedløbsbrønde
  • Tagvandsbrønde
  • Sandfang

Vi løser også en lang række opgaver for landbruget.

Hurtig udrykning og faste serviceaftaler

Når en tank eller brønd stopper til og har behov for en slamsugning eller spuling, er det vigtigt, at der bliver taget hånd om problemet hurtigst muligt for at undgå større skader eller eventuelt unødige driftsstop. Derfor tilbyder vi naturligvis også en hurtig service med kort responstid, så vi kan udbedre problemet hurtigst muligt.

Vi kan også tilbyde en fast serviceaftale, hvor vi med jævne mellemrum sørger for at tømme tanken, således der ikke opstår pludselige problemer.

Kontakt Langelands Maskinstation- og Kloakservice på telefon 62 50 16 18/21 69 30 28 for at høre mere om priser og aftalebetingelser.